ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียน Workshop

 

 

*หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

Workshop
ลงทะเบียน
วันที่
จำนวนผู้ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1. Search and Monitor Services for Defensive using Shodan

วันที่ 21 เม.ย. 64 (3 ชั่วโมง):13.00 - 16.00 น.
17/30 คน

2. Cyber Security -- Visualizing Malware Behavior in LAN

วันที่ 21 - 22 เม.ย. 64 (8 ชั่วโมง) : 09.00 - 16.00 น.
11/20 คน

3. Data Analytics for SEA-HAZEMON (South East Asian Haze Monitoring) IoT Sensors for Air Quality Monitoring

วันที่ 21 - 23 เม.ย. 64 (14 ชั่วโมง) :09.00 - 16.00 น.
11/40 คน

4. การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลนำเสนอด้านมรดกภูมิปัญญาโดยใช้โปกรแกรมโอเพนซอร์ส

วันที่ 21 เม.ย. 64 (3 ชั่วโมง) : 09.00 - 16.00 น.
30/30 คน

5. สร้างคอร์สเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว

วันที่ 22 เม.ย. 64 (5 ชั่วโมง) : 09.00 - 16.00 น.
40/50 คน

6. ETL Tools for Data Sciences and Data Analytics with Pentaho

วันที่ 22 - 23 เม.ย. 64 (11 ชั่วโมง) :09.00 - 16.00 น.
13/30 คน

7. การพัฒนา LINE Chatbot และการประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานทางการศึกษา

วันที่ 22 เม.ย. 64 (5 ชั่วโมง) : 09.00 - 16.00 น.
30/30 คน

8. การติดตั้งระบบทดสอบ Kubernetes Sandbox

วันที่ 22 เม.ย. 64 (5 ชั่วโมง): 09.00 - 16.00 น.
13/20 คน

9. Monitoring with Elastic and Beat family

วันที่ 23 เม.ย. 64 (6 ชั่วโมง) : 09.00 - 16.00 น.
8/30 คน

10. การบริหารจัดการระบบไอทีสิส การแก้ไขปัญหา และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Business Intelligence (iThesis Administration, Problem Solving, and Business Intelligence Workshop)

วันที่ 23 เม.ย. 64 (6 ชั่วโมง) : 09.00 - 16.00 น.
9/40 คน

11. Using Flutter for Native Cross-Platform Application Development

วันที่ 23 เม.ย. 64 (6 ชั่วโมง) : 09.00 - 16.00 น.
16/30 คน

12. FTTr Design and Installation for Dormitory Internet Services

วันที่ 23 เม.ย. 64 (6 ชั่วโมง) : 09.00 - 16.00 น.
9/20 คน

13. Building Systems with Kubernetes

22 เม.ย. 64 (5 ชั่วโมง) : 09.00 - 17.00 น.
7/20 คน

14. การติดตั้งระบบยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับเข้าร่วม Federated Identity Management

23 เม.ย. 64 (6 ชั่วโมง):09.00 - 16.00 น.
1/30 คน

15. Reality Technology for new era education (AR VR MR)

21 เม.ย. 64 (3 ชั่วโมง):09.00 - 16.00 น.
3/50 คน