ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียน Workshop :

 

 

*หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีสถานะ "อนุมัติ" และสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

Workshop
ลงทะเบียน
วันที่
จำนวนผู้ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
1. ระบบลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ Thai University Consortium
9 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 - 17.00 น.
4/20 คน

2. Next step for build education wireless services monitoring

10 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
15/20 คน

3. การพัฒนา API Services ด้วย Strapi ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

10 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
27/30 คน

4. Cyber Security -- LAN Security Monitoring Device

10 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
7/20 คน

5. การพัฒนา Mobile Application แบบ Low code สำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล

10 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
50/50 คน

6. Cyber Security Blue Team Skill

10 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
17/20 คน

7. การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ด้วยซอฟต์แวร์ Omeka-S

10 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
22/40 คน

8. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Google เพื่อตอบโจทย์พรบ.ปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์

10 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
30/30 คน

9. เรียนรู้ “WISE”ศูนย์รวมเชื่อมโยงมิติเวลางานวิจัยประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิศึกษาดิจิทัลจากโครงการ แพลตฟอร์มบูรณาการการศึกษาสุวรรณภูมิเชื่อมโยงโลก World Integrated Suvarnabhumi Education Platform (WISE Platform) ภายใต้ TASSHA

10 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
3/40 คน

10. การใช้โปรแกรม R-Studio เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยวิธีการบรรณมิติ

10 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
8/20 คน

11. [A-Z Workshop] Programmable Data Pipeline and Orchestration Using Apache Airflow in Thai Higher Education Data Integration Challenges

10 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
7/30 คน