ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียน Workshop

 

 

*หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

Workshop
ลงทะเบียน
วันที่
จำนวนผู้ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1. Cyber Security -- LAN Security Monitoring Device

5 ส.ค. 65 (6 ชั่วโมง):09.00 - 16.00 น.
20/20 คน

2. การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ Identity Provider (IDP) และระบบ Service Provider (SP) เพื่อใช้งานกลุ่ม share services ของ ThaiREN

5 ส.ค. 65 (6 ชั่วโมง):
7/30 คน

3. การพัฒนา LINE Chatbot และการประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานทางการศึกษา

5 ส.ค. 65 (6 ชั่วโมง):09.00 - 16.00 น.
30/30 คน

4. Building Systems with Kubernetes

5 ส.ค. 65 (6 ชั่วโมง):09.00 - 16.00 น.
20/20 คน

5. Monitoring with Elastic and Beat family

5 ส.ค. 64 (6 ชั่วโมง):09.00 - 16.00 น.
7/30 คน

6. FTTr Design and Installation for Dormitory Internet Services

5 ส.ค. 65 (6 ชั่วโมง):09.00 - 16.00 น.
18/20 คน

7. Open Library with WALAI AutoLib API

5 ส.ค. 65 (6 ชั่วโมง): 09.00 - 16.00น.
17/20 คน

8. การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลนำเสนอด้านมรดกภูมิปัญญาโดยใช้โปกรแกรมโอเพนซอร์ส

5 ส.ค. 65 (3 ชั่วโมง):09.00 - 16.00 น.
29/30 คน