สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

 

 


ร่าง - กำหนดการ
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” (42nd WUNCA)
และการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 

 


เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
  (พักอาหารว่างตามอัธยาศัย)
เวลา 09.30 – 10.30 น. พิธีเปิดการประชุม
โดย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เวลา 10.30 – 11.00 น. พิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA ครั้งที่ 43 และรายงานความคืบหน้าการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 43
เวลา 11.00 – 12.00 น.

การบรรยายพิเศษ ....

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักอาหารกลางวัน
เวลา 14.00 – 17.00 น. การประชุม CIO
เวลา 18.00 – 20.00 น. งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์
   

หมายเหตุ
1) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน 20 มกราคม 2566 ผ่านทาง https://wunca.uni.net.th/wunca42cio


2) กำหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามได้ที่ https://wunca.uni.net.th/wunca42