แนะนำสถานที่จัดงาน

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

สถานที่ อบรมเชิงปฏิบัติการ

อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ เปิดงาน จัดบูธ รับประทานอาหารกลางวัน และเลี้ยงต้อนรับ