เบอร์โทรฉุกเฉิน

  •  สายด่วน
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
แจ้งป่วยฉุกเฉิน 1669
แจ้งรถหาย 1192
กรมทางหลวง 1586
  • แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
สถานีตำรวจภูธรหัวหิน 032-511027
โรงพยาบาลหัวหิน 032-523000
กู้ภัยหัวหิน 032-514514
  • การเดินทาง
รถเสีย หลงทาง 032-611585
ขนส่งหัวหิน 032-511230
สถานีรถไฟหัวหิน 032-511073