สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม CIO

*ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

 

ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของท่าน :