สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

 

 

 


กำหนดการ
การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)
พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

08.00 น. – 12.00 น.

เป็นเกียรติในพิธีเปิดประชุม ณ อาคารไทยบุรี

13.00 น. – 17.00 น.

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ณ อาคารสถาปัตยกรรม