การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 38

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562

 
ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม
Epson_Logo_Blue 1. บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

- สนับสนุนโปรเจคเตอร์

chuphotic-16 2. บริษัท ชูโฟทิค จำกัด

- สนับสนุนเครื่องสำรองไฟ

Gale_a_Cengage_Company 3. Gale, a Cengage Company

- สนับสนุนเงินเพิ่มเติม

EBSCO-22 4. EBSCO

- สนับสนุนเงินเพิ่มเติม