ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 


ลงทะเบียน Workshop

 

 

*หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

Workshop
ลงทะเบียน
วันที่
จำนวนผู้ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1. การใช้งาน Digital Conferencing (Zoom) สำหรับการประชุม และการเรียนการสอนทางไกล

16 ม.ค. 63 (3 ชั่วโมง):13.00 - 16.00 น.
30/30 คน

2. Cyber Security -- Visualizing Malware Behavior in LAN

16 ม.ค. 63 (1 วัน):
27/30 คน

3. การตรวจสอบที่มาของเส้นทางในระบบอินเทอร์เน็ตด้วย RPKI

16 - 17 ม.ค. 63 (2 วัน)
4/30 คน

4. React.js+NodeJS: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React.js และ NodeJS

16 - 17 ม.ค. 63 (2 วัน):09.00 - 16.00 น.
30/30 คน

5. ระบบบริการ DNS แบบ GUI พร้อม master dns แบบ hidden master

17 ม.ค. 63 (1 วัน):09.00 - 16.00 น.
3/20 คน

6. Software Grafana Monitoring สำหรับองค์กร

17 ม.ค. 63 (1 วัน):09.00 - 16.00 น.
30/30 คน

7. TIG Stack for Monitoring Infrastructure and IoT

17 ม.ค. 63 (1 วัน):09.00 - 16.00 น.
15/20 คน

8. Application of GPON for Expand the Campus Network

17 ม.ค. 63 (1 วัน):09.00 - 16.00 น.
7/15 คน

9. การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย บนเครือข่าย IPv6 แบบ Native

17 ม.ค. 63 (1 วัน):09.00 - 16.00 น.
8/20 คน

10. สร้าง Chatbot ด้วย chatfuel และ Integromat เพื่องานบริการสารสนเทศ

17 ม.ค. 63 (1 วัน):09.00 - 16.00 น.
26/25 คน

11. การบริหารจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ ICT

17 ม.ค. 63 (3 ชั่วโมง):09.00 - 12.00 น.
32/50 คน

12. Threat Hunting with Passive DNS

16 ม.ค. 63 (1 วัน):09.00 - 16.00 น.
14/30 คน