ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียน Workshop

หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

 

 

ท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop
กรุณากรอกรหัสเข้าร่วมงาน
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  ภักดี โตแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  W0340
 2  อรรถกร ทองคำชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0094 อนุมัติแล้ว
 3  พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ(สำนักงานมหาวิทยาลัย)  W0222 อนุมัติแล้ว
 4  วุฒิพร เรืองเนียม  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0025 อนุมัติแล้ว