ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียน Workshop

หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

 

 

ท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop
กรุณากรอกรหัสเข้าร่วมงาน
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  บุรพร ศรีสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  W0447
 2  รณกร เรี่ยวแรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  W0444
 3  มโนรส บริรักษ์อราวินท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0551 อนุมัติแล้ว
 4  วชิรศักดิ์ โภคากรณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  W0016 อนุมัติแล้ว
 5  ปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังษี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0109 อนุมัติแล้ว
 6  สายัณ อินชะนะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0195 อนุมัติแล้ว
 7  ธนเทพ จันทเดช  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  W0196 อนุมัติแล้ว