ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

ลงทะเบียน Workshop

หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

 

 

ท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop
กรุณากรอกรหัสเข้าร่วมงาน
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  W0132 อนุมัติแล้ว
 2  วัชรินทร์ ทองมี  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  W0261 อนุมัติแล้ว
 3  ศิรินทิพย์ ไชยถา  โรงเรียนนายเรืออากาศ  W0157 อนุมัติแล้ว