ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 


ลงทะเบียน Workshop

 

 

*หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 workshop เท่านั้น

Workshop
ลงทะเบียน
วันที่
จำนวนผู้ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1. Basic Python for Network Engineer: Network Monitoring using Python

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง):09.00-16.00 น.
20/20 คน

2. การสร้างระบบ Automation CI/CD (Continuous integration/Continuous delivery) Pipeline ด้วย open source Rancher

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง):09.00-16.00 น.
4/30 คน

3. Angular7 + Firebase Real-Time Database

27 - 28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง):09.00-16.00 น.
30/30 คน

4. การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายด้วย LibreNMS (Network Monitoring System) และ LINE Notify

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง):09.00-16.00 น.
13/20 คน

5. Internet of Things Based Home Automation System With Speech Recognition

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง):09.00-16.00 น.
15/15 คน

6. การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Layer2 VPN ด้วยอุปกรณ์ MikroTik

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง): 09.00-16.00 น.
7/25 คน

7. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชันเสมือนจริง

27 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง): 09.00-16.00 น.
15/20 คน

8. SAML Server Authentication for eduroam-mon and other application

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง) : 09.00-16.00 น.
11/30 คน

9. การประยุกต์ใช้ Node-RED กับระบบ IoT

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง) : 09.00-16.00 น.
6/20 คน

10. เริ่มต้นเรียนรู้และประยุกต์ IoT แบบวิศวกรเครือข่าย

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง):9.00 - 16.00 น.
15/22 คน

11. การจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์โดยใช้สื่อดิจิตอลที่หลากหลาย

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง) : 09.00-16.00 น.
29/30 คน

12. Game Base Learning

28 มิ.ย. 62 (6 ชั่วโมง) : 09.00-16.00 น.
24/30 คน

13. การใช้งาน Digital Conferencing (Zoom) สำหรับการประชุม และการเรียนการสอนทางไกล

28 มิ.ย. 62 (3 ชั่วโมง):09.00-12.00 น.
20/30 คน