ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  สุชีพ เพชรวงษ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  W0007 อนุมัติแล้ว
 2  มนชิต จันทร์เปล่ง  โรงเรียนนายเรืออากาศ  W0205 อนุมัติแล้ว