ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  W0132 อนุมัติแล้ว
 2  วัชรินทร์ ทองมี  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  W0261 อนุมัติแล้ว
 3  ศิรินทิพย์ ไชยถา  โรงเรียนนายเรืออากาศ  W0157 อนุมัติแล้ว