ระบบลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Workshop

 

ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
องค์กร/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
รหัสเข้าร่วมงาน
สถานะ
 1  นิภาส บั้นบูรณ์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  W0077 อนุมัติแล้ว
 2  วัชรพงษ์ สงวนคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  W0336 อนุมัติแล้ว
 3  มงคล ทะกอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  W0342 อนุมัติแล้ว
 4  ชูติมา รัตนจิตเกษม  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  W0358 อนุมัติแล้ว