สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

WUNCA ครั้งที่ 17

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 27- 30 มิถุนายน 2550

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 


WUNCA ครั้งที่ 16&CIT2007

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต ตรัง จ. ตรังระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2550

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

WUNCA ครั้งที่ 15

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2549

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

WUNCA ครั้งที่ 14

จัดขั้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2549

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

WUNCA ครั้งที่ 13

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2548

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน


 

หน้า 1 | 2 | 3