สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

WUNCA ครั้งที่ 23 & CIT2011

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ระหว่างวันที่ 26 -28 มกราคม 2554

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน


WUNCA ครั้งที่ 22

จัดขึ้น ณ.มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฏาคม 2553

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

 

WUNCA ครั้งที่ 21 และ CIT2010

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุร

ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2553

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

WUNCA ครั้งที่ 20 & CIT2009

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย จ. หนองคาย

ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2552

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

WUNCA ครั้งที่ 19

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานีระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2551

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

WUNCA ครั้งที่ 18 & CIT2008

จัดขึ้น ณ อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่  9 - 12  มกราคม  2551

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

หน้า 1 | 2 | 3