สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา"

WUNCA ครั้งที่ 35

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาค 2560

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

WUNCA ครั้งที่ 34

จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

WUNCA ครั้งที่ 33

จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

WUNCA ครั้งที่ 32

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

WUNCA ครั้งที่ 31

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวดสงขลา

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

WUNCA ครั้งที่ 30

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

WUNCA ครั้งที่ 29

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

WUNCA ครั้งที่ 28

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ. สระแก้ว

ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

WUNCA ครั้งที่ 27

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

WUNCA ครั้งที่ 26

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556

ครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกับ CIT &UniNOMS 2013

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

WUNCA ครั้งที่ 25

จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2555

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

WUNCA ครั้งที่ 24

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฏร์ธานี

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2554

เว็บไซต์ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ดูวีดีโอย้อนหลัง | รายงานผลการจัดงาน

 

หน้า 1 | 2 | 3