• บรรยายพิเศษ
  • กิจกรรม 1
  • กิจกรรม 2
  • กิจกรรม 3

กำหนดการบรรยายพิเศษของผู้สนับสนุน iconpdf

ณ ห้องประชุม 5 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
วัน / เวลา ผู้สนับสนุน
13.30 - 14.00 g able 09
The innovative education driving by Huawei Intent-Driven Network
By Prayuth Tungsangob, Senior IT Product Manager, Huawei
14.15 - 14.45 Dell_EMC-06
Exploring the Next Era of the Human Machine Partnership
By Thitinan Nilsalub
15.00 - 15.30 amazon-19
Preparing The Workforce of Tomorrow with AWS
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
วัน / เวลา ผู้สนับสนุน
9.30 - 10.00 edge-core-networks-03
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Software Define Network กับ Data Center
โดย คุณวรปรัชญ์ อัตไพบูลย์
10.15 - 10.45 acer-05
Building an Intelligent IT Infrastructure, Driving Smart University
โดย คุณวิทวัส เตชารักษ์ Architecture Specialist
11.00 - 11.30 CISCO-01
Learning transformation
โดย คุณธนดร พร้อมมูล ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตภัณฑ์ทางการสื่อสาร
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด

ตารางกิจกรรม TEA TIME ยามอัสดง

ณ เวทีหน้าขุมเหมือง ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏถูเก็ต

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
วัน / เวลา ผู้สนับสนุนนำเสนอผลิตภัณฑ์
17.10 - 18.20 น.
(บูธละ 10 นาที)
Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
DellEMC and VST ECS
G-Able Co., Ltd.
Cisco Systems (Thailand) Ltd.
Acer Computer Co., Ltd.
Amazon Web Services (AWS)
Easy Net Co.,Ltd.

ตารางกิจกรรม พิเศษจากผู้สนับสนุน

ณ เวทีบูธ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
วัน / เวลา ผู้สนับสนุน
14.00 – 14.15 Easy Net Co.,Ltd.
14.15 – 14.30 Acer Computer Co., Ltd.
14.30 – 14.45 Cisco Systems (Thailand) Ltd.
14.45 – 15.00 G-Able Co., Ltd.
15.00 - 15.15 DellEMC and VST ECS
15.15 - 15.30 Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
15.30 - 15.45 Amazon Web Services (AWS)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
10.30 – 10.45 WISERF TECHNOLOGIES CO.,LTD.
10.45 – 11.00 Nine Distribution Co.,Ltd.
11.00 – 11.15 Epson (Thailand) Co.,Ltd.
11.15 - 11.30 Digital Education Co. Ltd
   
14.00 – 14.15 SNIT CONSULTING CO.,LTD.
14.15 – 14.30 TRACE ON CO. LTD.
14.30 – 14.45 SITE PREPARATION MANAGEMENT CO.,LTD.
14.45 – 15.00 ITEDUSOFT CO.,LTD.
15.00 – 15.15 CHUPHOTIC CO.,LTD.
15.15 - 15.30 Bangkok System & Software Co.,Ltd.

ตารางกิจกรรม นำเสนอผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุน

เวทีหอประชุม (ที่รับประทานอาหารกลางวัน)

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
วัน / เวลา ผู้สนับสนุน
11.30 - 13.30
(บูธละ 10 นาที)
Easy Net Co.,Ltd.
Amazon Web Services (AWS)
Acer Computer Co., Ltd.
Cisco Systems (Thailand) Ltd.
G-Able Co., Ltd.
DellEMC and VST ECS
Ricoh (Thailand) Co.,Ltd
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
11.30 - 13.30
(บูธละ 10 นาที)
Digital Education Co. Ltd
Epson (Thailand) Co.,Ltd.
Nine Distribution Co.,Ltd.
WISERF TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Bangkok System & Software Co.,Ltd.
CHUPHOTIC CO.,LTD.
ITEDUSOFT CO.,LTD.
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
วัน / เวลา ผู้สนับสนุนนำเสนอผลิตภัณฑ์
12.00 - 13.00 น.
(บูธละ 10 นาที)
SITE PREPARATION MANAGEMENT CO.,LTD.
TRACE ON CO. LTD.
SNIT CONSULTING CO.,LTD.