1. กำหนดการ
  2. 23 มกราคม 2562
  3. 24 มกราคม 2562
  4. 25 มกราคม 2562
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
วันที่ 12 พ.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61 - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ -
วันที่ 12 พ.ย. 61 - 4 ม.ค. 62 - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
- หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัด สำนักงานฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดรายชื่อออก
วันที่ 26 พ.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61 - ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Workshop - ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
วันที่ 23 - 25 ม.ค. 62 - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 38th Wunca -
Under Construction
Under Construction
Under Construction
  1. ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต
Travel01
Travel01
รายละเอียด
กำหนดการ ดาวน์โหลด
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมทัศนศึกษา : ลงทะเบียนออนไลน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ : 076-523290