ประมวลภาพ

พิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34” วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Platinum

 DellEMC intel Cisco_logo_emblem_logotype

Gold

 

Silver

   DellEMC       Brother_Logo-01 mmtlogo_eng4