ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่นี่ คลิก!!

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop ตามที่ คณะผู้จัดงานได้เปิดให้ท่านสมาชิกผู้สนใจลงทะเบียนเข้าสำรองที่นั่งสำหรับการอบรมใน Workshop ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นั้น คณะผู้จัดงานใคร่ขอแจ้งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนในแต่ละ Workshop ให้สามารถเข้าห้องอบรมได้ก่อน ทั้งนี้...

ประกาศ เรื่อง แจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

ประกาศ เรื่อง แจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA ที่สถานะอนุมัติแล้ว สามารถมาลงทะเบียน ในวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้...

ตารางเวลารถ รับ-ส่ง โรงแรมวังคำ มายัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตารางเวลารถ รับ-ส่ง โรงแรมวังคำ มายัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้ร่วมงาน Wunca ครั้งที่ 34 จากโรงแรมวังคำ มายัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตารางเวลารถ รับ-ส่ง โรงแรมวังคำ มายัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่ง สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้า ลงทะเบียน Workshop **หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ยังคงสามารถลงทะเบียน Workshop ได้ตามปกติ**

เปิดให้ลงทะเบียน Workshop ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

เปิดให้ลงทะเบียน Workshop ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

งาน WUNCA ครั้งที่ 34 เปิดให้ลงทะเบียน Workshop คลิกเพื่อลงทะเบียน

Platinum

 DellEMC intel Cisco_logo_emblem_logotype

Gold

 

Silver

   DellEMC       Brother_Logo-01 mmtlogo_eng4