แนะนำสถานที่จัดงาน

Map-Wunca-34th-MFU-02

Library Map-3-01 (1)

แผนที่ลงทะเบียน

Map-Wunca-34th-MFU-02

 

C4-register-point

 

อาคาร E-Park ชั้น 3

M-3-register-point

Platinum

 DellEMC intel Cisco_logo_emblem_logotype

Gold

 

Silver

   DellEMC       Brother_Logo-01 mmtlogo_eng4