สิทธิประโยชน์การจัดบูธในงาน

สิทธิประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34 th WUNCA)”

ลำดับ สิทธิประโยชน์ Platinum Package 150,000 Gold  Package 100,000 Silver Package 50,000
1 โลโก้ของสินค้าหรือบริษัทได้รับการเสนอบนหน้าเว็บไซต์จำนวน 1 จุดและ Link ไปยังเว็บไซต์ผู้สนับสนุน
2 โลโก้บนธงญี่ปุ่น  
3 โลโก้ที่ซุ้มหน้างาน  
4 โลโก้ห้องจัดกิจกรรม Special Session    
5 แนบเอกสารโฆษณา/คูปองส่วนลดลงแฟ้ม ใส่ในกระเป๋า (ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 11 ม.ค. 60) ไม่เกิน 5 แผ่น ไม่เกิน 2 แผ่น  
6 โลโก้บนป้ายคล้องคอ    
7 รับโล่จากประธานในพิธีและพิธีการขอบคุณผู้สนับสนุนพร้อมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติประวัติ  
8 ปลั๊กไฟพ่วง ขนาด 5 แอมป์
9 โต๊ะแสดงสินค้าจำนวน 1 ตัว/เก้าอี้จำนวน 2 ตัว
10 พื้นที่แสดงสินค้า 4×3 เมตร 4×3 เมตร 3×3 เมตร
11 การจัดกิจกรรม Special Session (2 วัน) (1 วัน)  
12 ช่วงเวลาจัดกิจกรรม Special Session 45 นาที  
13 ได้พื้นที่จัดบูธเพิ่มอีกจำนวน 1 จุด คือพื้นที่บริเวณหน้าห้องพิธีเปิด หอประชุมสมเด็จย่า (C4)    
14 อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและอาหารเย็นงานเลี้ยงรับรอง/วัน ตามจริงไม่เกิน 4 ท่าน ตามจริงไม่เกิน 3 ท่าน ตามจริงไม่เกิน 2 ท่าน
15 หนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ

วิธีการชำระเงิน
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 672-0-10817-1

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ที่

นางสาวจันจิรา รู้น้อม (ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โทรศัพท์ 0-5391-6402 มือถือ 08-4378-2264

นางภัทร์ฐิตา ถุงแก้ว (ศูนย์บริการวิชาการ)

โทรศัพท์ 0-5391-6410 มือถือ 08-5717-2525

E-mail: info@cas.mfu.ac.th

Website: http://wunca.uni.net.th/wunca34/

แผนผังการจัดบูธ

 

Platinum

 DellEMC intel Cisco_logo_emblem_logotype

Gold

 

Silver

   DellEMC       Brother_Logo-01 mmtlogo_eng4