กำหนดการบรรยาย Sponsor : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการ

วันที่ 18 มกราคม 2560
กำหนดการ ผู้สนับสนุน หัวข้อการบรรยาย
เวลา 12.30 น.-13.00 น.   ลงทะเบียน
เวลา 13.00 – 13.45 น.  DellEMC DellEMC  VDI Solution
เวลา 14.00 – 14.45 น.  Cisco_logo_emblem_logotype Accelerating Your Digital Transformation Journey with Cisco Digital Network Architecture พัฒนาระบบเน็คเวอร์ของท่านพร้อมสู่ยุค Digital Transformation
เวลา 15.00 – 15.45 น.  sponsor-01 Agility Technology – Drive Your Passion to Intelligent Opportunity ปรับระดับความต้องสูงสุดสู่โอกาสอย่างชาญฉลาดด้วย “เทคโนโลยีคล่องแคล่วในทุกมิติ”
วันที่ 19 มกราคม 2560
กำหนดการ ผู้สนับสนุน หัวข้อการบรรยาย
เวลา 08.30 น.-09.00 น.   ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.45 น.  DellEMC DellEMC Software Define Datacenter Solution”
เวลา 10.00 – 10.45 น.  Cisco_logo_emblem_logotype Technology Deep Dive: See It All, Secure It Now with Cisco Security ป้องกันและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยในยุคปัจจุบัน
เวลา 11.00 – 11.45 น.  Logo_Epson 1. Epson Projector Technology
2. LCD Panel VS Epson Projector
3. Products for Corperate and Government
เวลา 13.00 – 13.45 น.  HPE-Logo Enterprise IT Infrastructure Driving Digital Disruption
โดย คุณ Thanawath Grerasitsirt
Category Manager – HPE Server
Hewlett Packard Enterprise
เวลา 14.00 – 14.45 น.  logoZenithAI Color-01  New Generation Mobile for Smart University by Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company.
เวลา 15.00 – 15.45 น.  BenQ LOGO 3D OK 2016  จัดการบรรยายโดย บริษัท BenQ
เวลา 16.00 – 16.45 น.  ait newlogo-01 การศึกษายุคดิจิทัลกับ Education 4.0

แผนผังอาคาร E-Park ชั้น 3

M-3-sponcer-talk-room

 

Platinum

 DellEMC intel Cisco_logo_emblem_logotype

Gold

 

Silver

   DellEMC       Brother_Logo-01 mmtlogo_eng4