ตารางเวลารถ รับ-ส่ง โรงแรมวังคำ มายัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้ร่วมงาน Wunca ครั้งที่ 34 จากโรงแรมวังคำ มายัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตารางเวลารถ รับ-ส่ง โรงแรมวังคำ มายัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง