ผ่านไปอีกครั้งกับงาน WUNCAครั้งที่ 34 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง์ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับงาน WUNCA ได้อย่างงดงาม บรรยากาศภายในงานยังคงความเข้มข้นของเนื้อหาสาระทั้ง การบรรยาย และ Workshop แต่ก็ยังคงความเป็น WUNCA ในบรรยากาศอบอุ่นของเพื่อน พี่น้อง สมาชิกชาว UniNet ทั่วประเทศที่จะได้มา

พบปะกันท่ามกลางบรรยาศและสถานที่สุดแสนจะสวยงามโอบล้อมด้วยขุนเขา เต็มไปด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม ทั้งนี้ทางคณะจัดงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์ในครั้งนี้ และขอเชิญพบกับ WUNCA ครั้งที่ 35 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี แล้วพบกันค่ะ

 

 

 

 


WUNCA :